Proiect de hotarare privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

secretar


 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de_______________

Privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”

 

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad:

Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului comunei

– raportul de specialitate

– adresa nr. 10635/20.02.2014 transmisă de către Primăria Municipiului Arad

– prevederile art. 7 precum ;i pct. 11 din anexa nr. 11 a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi. – cu modificările ulterioare

– prevederile art.27, art.36 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a”, art.115 alin.1 lit.”b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată cu modificările ulterioare .

 

În temeiul art.45 alin. 2 lit. f din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art. 1 Se aprobă acordul de principiu privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană” la care comuna Livada va fi asociat .

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Livada , domnul Şerb Militon , să reprezinte comuna în întrunirile ce vor avea loc în scopul înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Arad Zona Metropolitană ”.

Art. 2 Prezenta se comunica cu:

  • Primarul comunei Livada

  • Primaria municipiului Arad

  • Institutia Prefectului judeţului Arad

 

 

 

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

 

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanet de lucru al Consiliului local Livada în urma analizei adresei nr. 10635/20.02.2014 transmisă de către dl Falcă Gheorghe – primar al municipiului Arad prin care se solicită acordul de principiu al Consiliului local Livada privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană” , consider legal propiectul de hotărâre privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”

Având în vedere necesitatea asocierii mai multor unităţi administrativ-teritoriale din vecinătatea municipiului Arad aflate până la maxim de 30 km şi constituirea acestora într-o structură cu personalitate juridică cu denumirea ” Arad Zona Metropolitană ” privită ca o posibilitate reală şi oportună de dezvoltare durabilă integrată a întregii zone, precum şi a fiecărei localităţi în parte prin accesarea de fonduri nerambursabile destinate numai unor zone asociative metropolitane, regionale, etc; această formă asociativă îşi are fundamentul legal în următoarele norme legislative :O.G.R. nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, şi art.11 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi;

 

 

 

 

 

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană

 

 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile Florin

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind acordul de principiu privind infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Arad Zona Metropolitană”, hotărâre care se avizează________________.

 

 

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support