Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D.

 

Consiliul Local al comunei Livada

Judeţul Arad

 

avizat

comisia de specialitate

 

avizat,

secretar

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din_________________________

Privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D.


Consiliul Local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere :

– Adresa nr.120/10.03.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– expunerea de motive a primarului comunei Livada

– prevederile art.43 alin.2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art.25 lit.a şi art.26 alin.1 lit.a din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare,cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi complatările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului local al comuna Livada,judeţul Arad pe anul 2014, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art. 2 Se împuterniceşte dl. Şerb Militon, reprezentant al comunei Livada,judeţul Arad cetăţean român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr.219 , posesor al CI/BI  seria AR, nr.316770., eliberat/ă de SPCLEP Arad la data de 19.11.2006, cu mandat special să aprobe pentru anul 2014, în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în numele şi pe seama Consiliului local LIVada cuantumul anual al cotizației în sumă de 3.104 lei, prevăzută pentru consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, conform anexelor prevăzute la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

  • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 

 

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

 

Contrasemnează

 p. secretar insp.Mirela Hălmăgean

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

Având în vedere adresa nr. 120/10.03.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, prevederile art.43 alin.2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.25 lit.a şi art.26 alin.1 lit.a din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare,cu modificările şi completările ulterioare, propun aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului local al comuna Livada, judeţul Arad pe anul 2014, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

 

 

 

 

Primar,

Militon Şerb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D.

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

dl. Deliman Vasile Florin

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2014 şi mandatarea reprezentantului comunei Livada să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al A.D.I.S.I.G.D. hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support