Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii şi măririi capacităţii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

 

Avizat comisia de specialitate

Avizat

Secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la aprobarea extinderii şi măririi capacităţii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate din care rezultă că la bugetul local nu există sume prevăzute pentru efectuarea de lucrări de genul celor prevăzute în acest proiect

  • raportul de specialitate al inginerului constructor din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune dezbaterii Consiliului local Livada soluţia dată de Enel Distribuţie Banat ptr extinderea şi mărirea capacacităţii reţelei electrice Lea 0,4Kv în varianta supraterană şi ocuparea domeniului public( str.14) pe o lungime de 243 m, realizarea a două supratraversări a str.14 pe o lungime de 12 m şi una pe o lungime de 10 m

  • cererea numitului Gomboş Florea înregistrată cu nr. 1259/17.03.2014

  • avizul tehnic de racordare nr. 108623014/18.12.2013 emis de SC Enel Distribuţie SA

  • prevederile art.28 alin.1,2 din Hotărârea de Guvern nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, reactualizată, cu modificările şi completările ulterioare

  • prevederile art.45 alin.5 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor natural, cu modificările şi completările ulterioare

  • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă extinderea şi mărirea capacităţii reţelei de energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani- locuinţe unifamiliale P+1E – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 108623014din 18.12.2013 emis de SC Enel Distribuţie SA precum şi a planşei nr. 01 a proiectului nr. 122/5571/2013, pe cheltuiala exclusivă a beneficarului, respective dl Gomboş Florea şi Gomboş Doina.

 

Art.2 Extinderea şi mărirea capacităţii reţelei de energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani- locuinţe unifamiliale P+1E – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 108623014din 18.12.2013 emis de SC Enel Distribuţie SA precum şi a planşei nr. 01 a proiectului nr. 122/5571/2013, se va efectua în întregime de beneficiar, pe cheltuiala sa , în baza contractului care se va încheia de către acesta cu Consiliul Local Livada.

 

 

Se comunică cu:

– Gomboş Florea şi Gomboş Doina

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

 

 

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

p.Secretarul comunei,

Mirela Hălmăgean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

cu privire la aprobarea extinderii şi măririi capacităţii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

 

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile Florin

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea extinderii şi măririi capacităţii reţelei cu energie electrică pentru ansamblul rezidenţial din comuna Livada sat Sânleani – beneficiar Gomboş Florea şi Gomboş Doina, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

 

 

 

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support