Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 

AVIZAT

SECRETAR

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din______________________

Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014

 

Consiliul local Livada, judeţul Arad, având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului comunei Livada, jud.Arad

  • prevederile art.6 din Anexa 1 la Ordinul nr.132/2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

 

 

 

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art. 1 Se aprobă Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comune Livada, judeţul Arad pe anul 2014 , conform anexei la prezenta hotărâre.

 

 

 

Iniţiator proiect

Şerb Militon

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

 

Conform prevederilor art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr.132/2007 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, PAAR se intocmeşte de către comitetele locale ptr situaţii de urgenţă şi se aprobă de către consiliul local, iar anual se actualizează, astfel încât propun aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comune Livada, judeţul Arad pe anul 2014 , conform anexei la prezenta hotărâre.

 

 

 

Primar,

Militon Şerb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014

 

 

 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Livada, judeţul Arad pe anul 2014 , hotărâre care se avizează________________.

 

 

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support