Proiect de hotarare privind asocierea comunei Livada în scopul înfiinţării Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului”

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

secretar

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de_______________

Privind asocierea comunei Livada în scopul înfiinţării Asociaţiei

„Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului”

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– prevederile art. 13 din Legea nr. 195/2006 a descentralizării

– prevederile art.1 alin 1, art.36 alin.2 lit.e, alin.7 lit. a şi c, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată cu modificările ulterioare .

– prevederile art. 35 alin. 6 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare.

– prevederile art. 1166; art. 1169 şi următoarele din Cod civil, referitoare la contracte

 

În temeiul art.45 alin 2 lit. f din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă acordul de principiu privind înfiinţarea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului” la care comuna Livada va fi asociat .

Art. 2 Se împuterniceşte dl. consilier jrst. Belc Ioan cetăţean român, născut la data  de 15.05.1952 în localitatea Vîrfuri , judeţul Arad, domiciliat în comuna Livada sat Sânleani nr. 177 , posesor al CI  seria AR, nr.571249, eliberată de SPEJEP Arad la data de 10.06.2012. să reprezinte comuna în întrunirile ce vor avea loc în scopul înfiinţării Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului” şi să semneze toate actele necesare în scopul înfiinţării acesteia.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

– Primarul comunei Livada

  • Dl. Belc Ioan

  • Institutia Prefectului judeţului Arad

 

Iniţiator de proiect

Consilier local

Belc Ioan

 

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

Privind asocierea comunei Livada în scopul înfiinţării Asociaţiei

Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului”

 

 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile Florin

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind asocierea comunei Livada în scopul înfiinţării Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Câmpia Aradului”

, hotărâre care se avizează________________.

 

 

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support