Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de termen

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

AVIZAT

SECRETAR

 

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din ______________________

Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de termen

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, având în vedere:

  • Referatul constatator al secretarului şi primarului comunei Livada, judeţul Arad

  • Adresa nr.22/06.03.2014 emisă de Organizaţia Judeţeană Arad a Partidului Social Democrat din care rezultă că dl Deliman Florin Vasile a fost exclus din Partidul Social Democrat

  • Prevederile art.9 alin.2 lit.h*1şi art.12 din Legea nr.393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

In temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de termen a dlui Deliman Vasile Florin, ca urmare a excluderii din Partidul Social Democrat.

Art. 2 Se declară vacant locul consilierului local susamintit.

Art. 3 Se comunică cu:

  • Deliman Vasile Florin

  • Organizaţia Judeţeana Arad a Partidului Social Democrat

  • Instituţia Prefectului judeţului Arad

 

 

 

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon p.secretar insp.Mirela Hălmăgean

 

 

 


REFERAT

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin.2 lit.h*1şi art.12 din Legea nr.393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi adresa nr. 22/06.03.2014 emisă de Organizaţia Judeţeană Arad a Partidului Social Democrat din care rezultă că dl Deliman Florin Vasile a fost exclus din Partidul Social Democrat, propunem constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de termen a dlui Deliman Vasile Florin, ca urmare a excluderii din Partidul Social Democrat.

 

 

 

 

Primar,                   p.secretar,

Militon Şerb            insp.Mirela Hălmăgean