PROIECT HOTĂRÂRE privind acordul de construire pe limita de proprietate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

secretar


 PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de_______________

Privind acordul de construire pe limita de proprietate

 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– cererea numitului Şerb Alexandru înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5862/2013

  • raportul de specialitate

  • prevederile art. 612 N.Cod Civ.

  • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001 republicată cu modificările ulterioare

 

În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1. Se aprobă cererea numitului Şerb Alexandru privind efectuarea unei construcţii pe limita de proprietate în conformitate cu C.U. nr. 116/22.10.2013 proprietar al terenului înscris în CF nr. 301730 cu nr. Cad. 301730 în suprafaţă totală de 1059 mp , iar imobilul vecin se află în proprietatea privată a Comunei Livada şi este înscris în CF nr. 3536 Livada cu nr. Cad. 530/283 .

 

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • Dl. Şerb Alexandru

  • Primarul comunei Livada

 

 

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon

 

Contrasemnează:

 Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

 

cu privire la acordul de construire pe limita de proprietate

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

 

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile Florin

– dl. Cândea Andrei

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la acordul de construire pe limita de proprietate , proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

 

 

 

Preşedinte               Secretar

 Bimbo Iosif              Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support