Proiect de hotarare privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livada , jud. Arad

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

Avizat secretar

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de_______________

Privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livada , jud. Arad

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– adresa nr. 406678/27.02.2014 a Secţiei nr. 1 a poliţiei Rurale Arad- Post Poliţie Livada , prin care se solicită montarea unor semne de circulaţie

– expunerea de motive a primarului comunei Livada

  • Avizul Poliţiei Rutiere ______________– jud. Arad

  • prevederile art. 8 alin. 1 , 2 ;. art. 22 şi art. 33 din OG nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor , republicată cu modificările ulterioare

  • Prevederile art. 36 alin. 6 lit. a pct. 13 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările ulterioare

În temeiul art.45 alin 1 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livada conform planşei anexă , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Livada .

Se comunică cu:

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livada , jud. Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livada , jud. Arad, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr. 406678/27.02.2014 a Secţiei nr. 1 a poliţiei Rurale Arad- Post Poliţie Livada , prin care se solicită montarea unor semne de circulaţie deoarece pe raza localităţilor Livada şi Sînleani există numeroase ieşiri de pe Drumurile comunale F.N. în D.J.682H şi D.J.682C , ce nu sunt semnalizate cu indicatare de “Cedează trecerea “ sau “Stop” coniderăm oportun aprobarea de către Consiliul local Livada a proiectului de hotărâre privind amplasarea unor indicatoare rutiere pe raza comunei Livada , jud. Arad conform planşelor anexe . Acest proiect de hotărâre prin care se urmăreşte amplasarea acestor indicatoare de circulaţie are ca scop fluidizarea circulaţiei rutiere pe raza comunei Livada şi evitarea unor accidente rutiere.

PRIMAR
ŞERB MILITON


livadasanleani

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support