Publicatie casatorie VLACIŞ SEBASTIAN / GHIC NICOLETA

PUBLICAŢIE

Astăzi, LUNI 12 IUNIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului VLACIŞ SEBASTIAN VALENTIN în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei GHIC NICOLETA TEODORA în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean