DISPOZIŢIA NR. 90 din 14 iulie 2014 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 90

Din 14 iulie 2014

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

– necesitatea insusirii de urgenta a solutiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General pentru ca acesta sa se poata aproba cu incadrarea in termenele de valabilitate ale avizelor/acordurilor organismelor centrale/teritoriale interesate;

-prevederile art.39 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndata in şedinţă Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi , 17 iulie 2014 ora 17,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa convocata de indata a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi , 17 iulie 2014 ora 17,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea soluţiei urbanistice privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Livada

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan