Publicatie casatorie GEABOC VALENTIN / PĂIUŞAN-GAŞPAR ALINA

PUBLICAŢIE

Astăzi, LUNI 14 IULIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului GEABOC VALENTIN IONUŢ în vârstă de 31 de ani cu domiciliul în localitatea SECTOR 1 județul BUCUREŞTI – România şi a Domnişoarei/Doamnei PĂIUŞAN GAŞPAR ALINA BIANCA în vârstă de 29 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean