Publicatie casatorie ŞOICA REMUS MARIAN / OPREA ANDREEA MARIA

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, JOI, 04 SEPTEMBRIE  2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  ŞOICA REMUS MARIAN în vârstă de 25 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei OPREA ANDREEA MARIA în vârstă de  25 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

 

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean