Proiect de hotarare cu privire la la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

Avizat

 comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

HOTĂRÂREA NR.

Din data de ______________________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014


Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresele nr. 10339/11.08.2014; 11319/04.09.2014; 11278/04.09.2014 a Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

– adresa nr. 4056/19.06.2014 transmisă de Instituţia Prefectului – judeţul Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , de la 3.550.000 la 3.680.000 la venituri şi cheltuieli pe anul 2014 conform anexei nr.1, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Articolul 2 al HCL nr. 8 din 3 februarie 2014 se modifică în sensul suplimentării la următoarele capitole:

  • la capitolul 51.02 – cu suma de 62.000 lei

  • la capitolul 65.02- cu suma de 8.000 lei

  • la capitolul 84.02 – cu suma de 60.000 lei

Art. 2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Iniţiator de proiect            Contrasemnează

Şerb Militon                     Secretar

                                      Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014 , hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support