Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A.

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

 Avizat 

comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A.

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • cererea depusă de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. înregistrată cu nr. 3076/15.07.2014

  • expunerea de motive

  • raportul de specialitate

  • prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil

  • prevederile art. 12 alin. 2,3 şi 4 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale

  • prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se constituie drepturile de superficie şi uz, cu titlu gratuit în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. asupra porţiunii din terenul, ocupat în vederea amplasării a doi stâlpi ( de întindere 20KV şi de susţinere 20KV), proprietatea privată a comunei, înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. Cad 168, top DE 49, – conform schiţei anexate .

Art. 2 Se constitue dreptul de servitute de trecere în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A. asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. Cad. 168 top DE 49 – conform schiţei anexate

Art. 2 Se împuterniceşte dl. Şerb Militon – primar al comunei cu semnarea contractului de constituire a drepturilor de superficie, uz şi servitute în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A.

Se comunică cu:

– S.C. Enel Distribuţie Banat S.A.

  • Instituţia prefectului Judeţului Arad

  • OCPI Arad

  • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon

 

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

 

 


 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A.

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A., hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte 

Bimbo Iosif 

 

Secretar 

Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support