Proiect de hotarare privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • cererea numiţilor Stana Mihai , Stana Eugenia , SC Anelta Montaj SRL, Oana Dobrita, Toma Mircea Dan, Toma Lily înregistrată cu nr. 3693/2014

 • expunerea de motive

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

 • Prevederile art. 55 pct. 3 din Legea 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU “ Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ – localitatea Sînleani , com. Livada conform proiectului nr. 316/2013- elaborat de SC Firma 9 SRL , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi necesare prezentarea următoarelor avize:

 • Avizul favorabil al OCPI pentru suportul topografic al PUZ-ului conform Ordin 108/2010

 • Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform art. 47^1 din Legea nr. 219/2012 şi a adresei nr. 4884/22.08.2014 a Direcţiei Agricole Judeţene Arad

 • Avizele de la SRI şi MAPN- Statul Major General sau cu motivarea legală a lipsei acestora

 • Clarificarea avizului nr. 3126/15.03.2013 a CJ Arad a Serviciului de Administrare Drumuri şi Poduri. Menţionăm că acesul din DJ nr. 682C la obiectiv nu se face de pe o stradă existentă.

 • Avizul tehnic al CJ Arad conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare .

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Stana Mihai , Stana Eugenia , SC Anelta Montaj SRL, Oana Dobrita, Toma Mircea Dan, Toma Lily înregistrată cu nr. 3693/2014

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU“Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU“Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support