Proiect de hotarare privind propunerea de reglementare a traficului de tranzit pe D.J. nr. 682C şi D.J. nr. 682H

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

HOTĂRÂREA NR.

Din data de ______________________

Privind propunerea de reglementare a traficului de tranzit pe D.J. nr. 682C şi D.J. nr. 682H

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

-expunerea de motive

– prevederile art. 128 alin 1 lit. c şi g din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările ulterioare

– prevederile art. 44 alin. 1 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicată cu modificările ulterioare

– prevederile art. 70 lit. g din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului , actualizată

– prevederile art. 36 al. 6. lit a. pct. 13 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1 Se propune interzicerea traficului de tranzit cu o masă totală maxim autorizată de peste 7,5 tone pe raza localităţilor Livada şi Sînleani pe DJ nr. 682C şi DJ nr. 682H.

Art. 2 Prezenta hotărâre se tansmite Consiliului Judeţean Arad – în calitate de administrator al drumurilor , în scopul adoptării unei hotărâri privind interzicerea circulaţiei de tranzit a autovehiculelor cu masă maximă autorizată de 7,5 tone pe DJ nr. 682C şi DJ nr. 682H în zona localităţilor Livada şi Sînleani .

Prezenta se comuncică cu:

  • Prefectul judeţului Arad

  • Primarul Comunei

  • Consiliul judeţean Arad


Iniţiator de proiect

Consilier local

Belc Ioan

 

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ , JURIDIC , APĂRĂRII ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE , A DREPTURILOR CETĂŢENILOR

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privind propunerea de reglementare a traficului de tranzit pe D.J. nr. 682C şi D.J. nr. 682H

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Mănuilă Alexandru- presedinte

– dl. Păiuşan Nicu Simion- secretar

– dl. Belc Ioan

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de reglementare a traficului de tranzit pe D.J. nr. 682C şi D.J. nr. 682H, proiect de hotărâre care se avizează_______________.

Preşedinte

Mănuilă Alexandru

Secretar

Păiuşan Nicu Simion