PROCES – VERBAL Încheiat astăzi 16 septembrie 2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,convocate de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 101 / 10 septembrie 2014

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 16 septembrie 2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,convocate de primarul comunei prin Dispoziţia nr. 101 / 10 septembrie 2014.

Sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri.Absenţii – Florincuţa A. Şi Axinte V.Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei.

Pentru preşedinte de şedinţă.Dl. Someşan Ionel îl propune pe dl. Tărşan Nelu. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Secretarul comunei supune la vot procesul-verbal de la şedinţa din 17 iulie 2014. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi conform propunerii primarului. Domnul Tărşan propune completarea ordinii de zi cu pct. „Diverse” şi la aceasta consilierii locali să se înscrie la cuvânt de la începutul şedinţei. Se supune la vot ordinea de zi cu completarea cu punctul „diverse”. Se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunei pe anul 2014.

Dl. Belc – despre ce şcoală din Sînleani este vorba?

Dl. primar – s-a redeschis încă o sală de clasă în Sînleani.

Dl. Şoica – cine a executat lucrarea?

Dl. primar – MasterConstruct.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşire a soluţiei urbanistice PUZ şi RLU „Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă „ loc. Sînleani, com. Livada, conform proiect 316/2013.

Dl.Şoica: – ce suprafaţă are?

Dl. primar: – 16.016 mp

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF. 302753 Livada nr. cad. 168 top DE 49 în favoarea SC. Enel Distribuţie Banat SA.

Dl. Belc: – este terenul primăriei? primăria are teren în zonă?

Dl. primar: – este zona de teren pe lângă drum spre livada de duzi. Avem 5.000 mp plus livada de duzi.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI SIGD Arad să exercite, în numele şi pe seama sa, delegarea gestiunii serviciului de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”.

Dl. Mănuilă: – această asociaţie are o conducere? Cine sunt aceste persoane?

Dl. Belc: – ce face această asociaţie?

Dl. primar dă lămuriri cu privire la persoanele din conducerea asociaţiei şi activitatea acesteia.

Dl. Belc: – nu putem face o adresă către POLARIS şi să sesizăm că lucrătorii lor trântesc tomberoanele şi acestea se rup?

Se supune la vot : se respinge cu 0 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 abţineri.

Dl. Belc prezintă Proiectul de hotărâre privind propunerea de reglementare a traficului de tranzit pe DJ 682 C şi DJ 682 H.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Diverse”:

Dl . primar: – vin tineri şi întreabă de locurile de casă la Legea 15/2003. Doriţi să modificăm criteriile?

Dl. Belc: – propun să se facă anchete sociale şi apoi să se stabilească criteriile.

Dl.Bimbo: – criteriile sunt publicate pe internet şi cum le schimbăm acum?

Dl. Matiş: – se continuă cu arderea de deşeuri vegetale. Tot satul e plin de fum .

Dl. Tărşan: – este inadmisibil să fie distruse staţiile de autobuz.

Dl. primar: – au fost depuse plângeri penale împotriva celor care au distrus staţiile de autobuz.

Preşedinte de şedinţă,

Nelu Tărşan

 

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support