PROCES – VERBAL încheiat în 14 octombrie 2014 cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 14 octombrie 2014 cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada,convocate de îndată prin Dispoziţia nr. 106 / 13 octombrie 2014 a primarului comunei Livada.

Sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri. Absenţi – Matiş Adrian, Belc Ioan şi Bimbo Iosif.Sunt prezenţi primarul şi secretarul comunei Livada.

Secretarul comunei supune aprobării procesul-verbal de la şedinţa din 16 septembrie 2014. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad să exercite, în numele şi pe seama sa, delegarea gestiunii serviciului de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art.16 alin.3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei, precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”.

Dl. Mănuilă: – cine este titular de contract?

Dl. primar: – Consiliul Judeţean Arad.

Dl. Mănuilă: – cine îi reprezintă? Trebuia să vină şi să ne dea explicaţii.

D-na Florincuţa: – noi trebuie să apărăm interesele cetăţenilor.

Dl. Axinte: – ar trebui să vină un delegat cu care să încheiem un acord, un protocol.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se respinge cu un vot „pentru”- dl. Someşan, un vot „împotrivă” – d-na Florincuţa şi 8 abţineri.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru Serviciul Public de Salubrizare pt. UAP membre ale Asociaţiei şi dă citire indicatorilor de performanţă din anexă.

Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi „pentru” şi 1 abţinere – Dl. Axinte.

Preşedinte de şedinţă,

Nelu Tărşan

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support