Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare – Ansamblu rezidenţial Sânleani – Locuinţe unifamiliale , intravilan Sînleani , comuna Livada „

Consiliul Local al Comunei Livada

Judeţul Arad

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR

din data de _______________

privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare – Ansamblu rezidenţial Sânleani – Locuinţe unifamiliale , intravilan Sînleani , comuna Livada „

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate a inginerului constructor din aparatul de specialitate al primarului

– raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate

– cererea numitului Gomboş Florea înregistrată cu nr. 4357/10.10.2014

– art.26 din OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor – republicată şi actualizată

– art. 25 alin 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul – actualizată

– Prevederile art 36 alin. 2 lit c ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. . Se aprobă realizarea etapizată a străzilor din incinta privată a iniţiatorulului PUZ-ului şi RLU „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare – Ansamblu rezidenţial Sânleani – Locuinţe unifamiliale , intravilan Sînleani , comuna Livada „ aprobat prin HCL Livada nr. 47/01.08.2013 .

Art.2. Străzile din incinta privată propuse prin proiectului nr. 27/2014, realizat de către S.C. DROMCOS S.R.L. reprezentat de ing. Adrian Prahoveanu se vor realiza în mod etapizat : etapa I – se vor realiza străzi la nivel pietruit ; etapa a II a – se va realiza îmbrăcăminte asfaltică;

Art. 3 . Cheltuielile aferente realizării străzilor din incinta privată a PUZ-lui aprobat vor fi suportate de către investitorul privat iniţiator al PUZ-ului.

Art. 4 Art. Se supune analizei şi dezbaterii Consililui local Livada obligaţiile şi cheltuielile care revin atât CL Livada cât şi cele care revin iniţiatorilor Zonelor de locuinţe şi funcţiunilor complementare din zona pentru realizarea modificării drumului neclasificat De.147/3 în stradă în interiorul localităţii deschisă circulaţiei publice pentru :

  • a) asigurarea accesului la Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare iniţiat de Gomboş Florea şi Gomboş Doina

  • b) asigurarea accesului la Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare iniţiat de investitorul privat Petruţ Adrian Florin

  • c) asigurarea accesului la SC Amatex SRL

Prezenta hotărâre se comunică cu :

– Gomboş Florea şi Gomboş Doina

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon                                          

        pt.  Secretar

Răcănel Ionela Nadia


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare – Ansamblu rezidenţial Sânleani – Locuinţe unifamiliale , intravilan Sînleani , comuna Livada „

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare – Ansamblu rezidenţial Sânleani – Locuinţe unifamiliale , intravilan Sînleani , comuna Livada „ proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support