Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „

Consiliul Local al Comunei Livada 

Judeţul Arad

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR 

din data de _______________

privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate a inginerului constructor din aparatul de specialitate al primarului

– cererea numitului Bulzan Roberto Gheorghe înregistrată cu nr. 4363/13.10.2014

– Prevederile art 36 alin. 2 lit c ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă realizarea etapizată a străzilor din PUZ şi RLU “ ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE “ localitatea Sânleani , com. Livada conform proiectului nr. 59/2011 aprobat prin HCL Livada nr. 34/09.05.2006 şi actualizat prin HCL Livada nr. 70/30.11.2011 .

Art.2. Străzile propuse prin proiectului nr. 3 /2014 , realizat de către S.C. ROAD SURVEY S.R.L. reprezentat de ing. Adrian Prahoveanu se vor realize în mod etapizat : etapa I – se vor realize străzi la nivel pietruit ; etapa a II a – se va realiza îmbrăcăminte asfaltică;

Art. 3 . Cheltuielile aferente realizării străzilor din PUZ-ul aprobat vor fi suportate de către iniţiatorul privat al PUZ-ului.

Prezenta hotărâre se comunică cu :

– Bulzan Roberto Gheorghe

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon                                                  pt.  Secretar

Răcănel Ionela Nadia

 


 

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării etapizate a străzilor din „Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare”, localitatea Sînleani , comuna Livada „ proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support