Convocator pentru şedinţa Consilului local din 30.12.201, ora 13.00

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR.

Din 22 decembrie 2014

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marţi , 30 decembrie 2014 ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014– iniţiator de proiect primarul comunei .

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013 – iniţiator de proiect primarul comunei

  3. Proiect de privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015– iniţiator de proiect primarul comunei. – iniţiator de proiect primarul comunei

  4. Prezentarea raportului de analiză a activităţii prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor .

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


 

 

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marţi , 30 decembrie 2014 ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014– iniţiator de proiect primarul comunei .

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013 – iniţiator de proiect primarul comunei

  3. Proiect de privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015– iniţiator de proiect primarul comunei.

  4. Prezentarea raportului de analiză a activităţii prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor

Secretar,

Mariana Eliza Otlăcan