Raport de analiză a activităţii de prevenire a incendiilor

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

Nr. 2904 Din 02.07. 2014

Către,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

RAPORT

de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în semestrul I 2014

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, art.151 din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007 şi ale art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare, aprobate prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbatere Consiliului local al comunei Livada prezentul Raport de analizării de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale a comunei Livada, pentru luarea măsurilor care se impun.

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale comuna Livada se realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Livada

a) Implementarea noilor prevederi legale.

Au fost elaborate Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al comunei Livada. Extrase din aceste reguli au fost popularizate prin afişare pe afişierul serviciului voluntar.

b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite.

La controlul efectuat de inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad efectuat la serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă în ziua de 28.04.2014 , în Procesul verbal nr. 1893 /2014 s-a menţionat următoarea neregulă:

– Consiliul local Livada nu a analizat semestrial capacitatea de aparare impotriva incendiilor

c) Deficienţe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „desfăşurarea de activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. În acest sens serviciul voluntar a desfăşurat activităţi de prevenire în urma acestora rezultă următoarele constatări:

  1. Au fost controlate 410 de gospodării individuale din care la 16 de gospodării s-au constatat nereguli

Cu ocazia controlului au fost înaintate Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţe multifamiliale şi Măsuri generale de prevenire a incendiilor la construcţii destinate garării autovehiculelor.

2. La unităţile de cult:

a) Parohia Ortodoxă.

– Deficienţe:

– Nu există întocmită Organizarea apărării împotriva incendiilor conform Ordinului nr.163/2007;

3. Prevenirea şi supravegherea activităţilor ce se desfăşoară la slujbele religioase cu ocazia Sărbători de Paşte la Biserica Ortodoxă , la Biserică Catolică

4. Informarea persoanelor fizice şi juridice privind măsurile speciale care se aplică pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase. Activitetea desfăşurată de către şeful serviciului voluntar la 3 asociaţii agricole, exploataţii agricole organizate ca societăţi sau persoane fizice autorizate, cu această ocazie a fost înmânate măsuri ce se aplică pe timpul campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase, programul de măsuri speciale pe timpul srcetos care se aplică pe teritoriul comunei şi cauzele care pot determina producerea incendiilor şi măsuri de prevenire a incendiilor în timpul folosirii combinelor. Aceste măsuri se află afişate pe afişierul serviciul voluntar.

5. Concluzii din activitate de pregătire şi instruire a personalului.

Instruirea personalului serviciului voluntar s-a desfăşurat lunar

6. Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva încendiilor.

În primul semestru al anului serviciul voluntar nu a avut intervenţii în colaborare cu alte servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă. Au fost gestionate un numar de 3 interventii, de catre Serviciul voluntar ptr situatii de urgenta Livada.

7. Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

In privinţa mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este de amintit faptul că la autospeciala de stins incendii este functionala si este inmatriculata.

8. Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor prin afişare, desfăşurată de serviciul voluntar a avut eficienţă în această perioadă.

Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activităţile serviciului voluntar desfăşurate în semestrul I al anului 2014 şi se înaintează Consiliului local Livada pentru dezbatere.

Data 02.07.2014 şef serviciu

Insp.Mirela Halmagean

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support