Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

 

Avizat secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de ________________

 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul compartimentului contabilitate privind încheierea contului de execuţie bugetară la finele anului 2014

– prevederile art.57 alin.1 lit.a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Art.unic Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 2014 după cum urmează:

  • Venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.550.000 lei

-prevederi bugetare definitive – 3.847.000 lei

– încasări realizate -3.862.093 lei

– Cheltuieli : – prevederi bugetare iniţiale – 3.550.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 3.847.000 lei

– plăţi efectuate – 3.329.499,93 lei

– Excedent bugetar – 532.593,07 lei

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

  • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014, hotărâre care se avizează________________.

 

Preşedinte

Bimbo Iosif

Secretar Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support