HOTĂRÂREA NR. 52 Din data de 30 decembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

H O T Ă R Â R E A NR. 52

Din data de 30 decembrie 2014

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– aprobat cu 11 voturi pentru şi o abţinere

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresele nr. 15837/09.10.2014; 15907/10.12.2014; 15908/10.12.2014; 103429/09.12.2014 ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , de la 3.776.000 la 3.847.000 la venituri şi cheltuieli pe anul 2014 , doar la capitolele 65.02.10 cu 31.000 lei şi 70.02.20 cu 40.000 lei ; iar la investiţii se reduce de la proiectul „Finalizare cămin cultural „ suma de 26.000 lei şi se suplimentează la proiectul „Actualizare PUG” cu suma de 26.000 lei .

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Preşedinte de şedinţă ,

Someşan Ionel

Contrasemnează:

Secretar,

Mariana Eliza Otlăcan

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support