HOTĂRÂREA NR. 53 Din data de 30 decembrie 2014 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

H O T Ă R Â R E A NR. 53

 Din data de 30 decembrie 2014

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013

Având în vedere:

 • Raportul privind încheierea contului de execuţie bugetară al ordonatorului principal de credite

 • 11 voturi pentru şi o abţinere

 • Avizele comisiei de specialitate ;

 • Prevederile art. 57 alin. 1 a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Prevederile art. 36 alin 4 lit. a a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul  45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. unic – Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 2013 după cum urmează:

 • venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 4.392.000 lei

– încasări realizate – 3.162.938,26 lei

 • cheltuieli: – credite bugetare iniţiale – 3.500.000 lei

– credite bugetare definitive – 4.392.000 lei

– plăţi efectuate – 3.117.912,70 lei

– execedent bugetar – 45.233,72 lei

Prezenta se comunică cu :

 • Instituţia Prefectului judeţului Arad
 • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada
 • Primarul comunei Livada
 •  

Preşedinte de şedinţă

Someşan Ionel

 

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support