Prelungire valabilitate PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008

Primaria comunei Livada
Nr. 266/27.01.2015

 

Raport de specialitate

privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT si completarea Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Obsevatii:

Initiatorii PUZ-lui au depus la Primaria comunei Livada cu nr.de înregistrare 266/20.01.2015 o solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U.”Zona locuinta şi funcţiuni complementare „, comuna Livada de catre CL Livada .

Concluzii:

Avand in vedere ca respectiva documentatie de urbanism este cuprinsa in PUG-ul in actualizare a comunei Livada consider oportuna prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei cu 2 ani.

Avand in vedere nemultumirile locuitorilor din zonele de locuinte initiate de investitori imobiliari privati privind modul de realizare a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie exprimate atat verbal cat si inscris prin sesizari inregistrate la Primaria comunei Livada :

Propunem completarea HCL Livada nr.33/25.02.2010 cu un nou articol prin care sa se stipuleze ca emiterea autorizatiilor de construire pentru realizarea locuintelor sa se faca doar dupa realizarea de catre initiatorii PUZ-lui a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie .

Ing. Hoblea Simona


Primaria comunei Livada

Nr.266/27.01.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina elaborat de arh.CORINA PAT aprobata prin Hotărârea nr. 33 din 25.02.2010 a Consiliului Local Livada si completarii Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Având în vedere că initiatorii PUZ-lui , nu au inceput investiţia , iar prin cererea nr.266 din 20.01.2015 înregistrată la Primăria comunei Livada , solicită prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei PUZ si RLU consider oportuna adoptarea unei Hotărâri prin care să se prelungească valabilitatea PUZ-ului şi RLU aferent cu conditia ca fata de articolele mentionat in HCL Livada nr.33/25.02.2010 sa se introduca un nou articol prin care sa se stipuleze ca emiterea autorizatiilor de construire pentru realizarea locuintelor sa se faca doar dupa realizarea de catre initiatorii PUZ-lui a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie .

Primar

Serb Militon


ROMANIA

JUDETUL ARAD                                                               AVIZAT

COMUNA LIVADA                                                            SECRETAR

CONSILIUL LOCAL                                                           MARIANA OTLACAN

Proiect

Nr…………../…………………….

HOTĂRÂREA ______

din__________________

privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT si completarea Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

-iniţiativa Primarului comunei Livada , exprimată prin expunerea de motive nr.266/27.01.2015

-referatul de specialitate a ing.constructor nr.266/27.01.2015

-prevederile Hotararii Consiliului Local Livada nr 33/25.02.2010 de aprobare PUZ-lui si RLU aferent

– Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Zonă, indicativ G.M. 010-2000

-prevederile art.2 din Legea nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare

-prevederile art 56, pct. 4din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(5), lit.c şi art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se prelungeşte cu 24 luni, adică până la data de 25.02.2017 termenul de valabilitate al documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi Regulamentul Local de Urbanism aferent .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT

Art. 2 HCL Livada nr 33/25.02.2010 se completeaza cu art 8:Autorizatiile de construire pentru locuinte se vor emite numai dupa realizarea lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor in baza proiectelor de specialitate avizate potrivit prevederilor legale in vigoare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR

                                                        al comunei Livada

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support