Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014

Consiliul Local al Comunei Livada

Judeţul Arad

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT HOTĂRÂREA NR

din data de _______________

privind revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– sesizarea privind nelegalitatea HCL nr. 47/28.11.2014 , nr. 8361/04.03.2015 emisă de Prefectura judeţului Arad – Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ

– raportul de specialitate

– expunerea de motive

– prevederile art. 36 alin. 2. lit c şi alin 9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. unic: Se aprobă revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 .

Prezenta se comunică cu :

  • Primarul comunei Livada

  • Prefectura jud. Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Secretar

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului local Livada , în urma analizei sesizării nr. 8361/04.03.2015 privind nelegalitatea Hotărârii nr. 47/28.11.2014 adoptată de Consiliul local Livada , hotărâre ce are ca obiect realizarea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 , propun Consiliului local Livada aprobarea revocării HCL nr. 47/28.11.2014

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere sesizarea transmisă de către Prefectura jud. Arad , nr. 8361/04.03.2015 privind nelegalitatea Hotărârii nr. 47/28.11.2014 adoptată de Consiliul local Livada , hotărâre ce are ca obiect realizarea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 , consider necesar apobarea proiectului de hotârâre privind revocarea acesteia.

Primar

Şerb Militon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support