Dispozite nr. 45 din 22.04.2015 cu privire la convocare în şedinţă a C.L. Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

 avizat pt.legalitate

pt.secretar,

Mirela Hălmăgean

D I S P O Z I Ţ I A NR.45

Din 22 aprilie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă in şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marţi, 28 aprilie 2015 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1 . Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală *Micro-Regiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru*

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/30 decembrie 2014

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


 INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marţi , 28 aprilie 2015 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală *Micro-Regiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru* – initiator de proiect – primarul comunei Livada

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/30 decembrie 2014 – iniţiator de proiect – primarul comunei Livada

Pt. Secretar

Hălmăgean Mirela Felicia


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support