Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

 Avizat comisia de specialitate

PROIECT

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– referatul de specialitate

– prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul bugetar

– prevederile art 36 alin 4 lit. c ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se completează Hotărârea Consiliului Local Livada nr.54 din 30 decembrie 2014 la Anexa nr.5 cu punctul 15 *Taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 15 lei * .

Prezenta se comunică cu :

– compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Livada, jud.Arad

  • Instituţia Prefectului judeţul Arad

  • Primarul comunei Livada, jud.Arad

Iniţiator de proiect , p. Secretar

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

Mirela Hălmăgean


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian


RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul bugetar , mai exact art. 8 alin 2 care prevede în mod expres necesitatea recuperării cheltuilelilor efectuate din bugetul local cu achiziţionarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare , consider necesar aprobare taxei pentru stabilirea eliberării carnetelor de comercializare . Precizez faptul că taxa pentru eliberarea atestatelor de producător a fost stabilită o data cu aprobarea impozitelor şi texelor locale pentru anul 2015.

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia


EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere obligativitatea punerii în aplicarea a prevederilor Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul bugetar , mai exact art. 8 alin 2 care prevede în mod expres necesitatea recuperării cheltuilelilor efectuate din bugetul local cu achiziţionarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare , consider necesar aprobare taxei pentru stabilirea eliberării carnetelor de comercializare în sumă minimă de 20 lei . Taxa pentru eliberarea atestatelor de producători a fost stabilită prin HCL nr. 54/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în sumă de 50 de lei .

Propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Primar

Şerb Militon

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support