Publicaţie de căsătorie KORODI CAROL-MARIAN / ONIŞOR NICOLETA-MARINELA

PUBLICAŢIE

Astăzi, JOI, 23 APRILIE 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului KORODI CAROL-MARIAN în vârstă de 32 de ani cu domiciliul în localitatea BÎRZAVA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei ONIŞOR NICOLETA-MARINELA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean