Publicaţie de căsătorie SECIU SERGIU ANDREI / ANGHELIN GEORGIANA ANDREEA

PUBLICAŢIE

Astăzi, LUNI, 11 MAI 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului SECIU SERGIU ANDREI în vârstă de 21 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei ANGHELIN GEORGIANA ANDREEA în vârstă de 21 de ani cu domiciliul în localitatea MÎNDRULOC județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean