Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

Privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

 • cererea depusă de S.C. Instal Group S.R.L. înregistrată cu nr. 1821/24.04.2015

 • expunerea de motive

 • raportul de specialitate

 • prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil

 • prevederile art. 12 alin. 2,3 şi 4 , art. 130 lit. h şi art. 138 lit. d din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale

 • prevederile art. 36 alin. 2 lit. c , art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 1 al HCL nr. 26/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut :” Se constituie drepturile de superficie , uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. E.ON Distribuţie România S.A. asupra porţiunii din terenul ocupat în vederea extinderii reţelei de gaz , strada nr. 11 din proiectul nr. 18/2010 (strada din domeniul public conform anexei nr. 39 al HGR nr. 976/2002) precum şi pe proprietatea privată a comunei înscrisă în CF nr. 301340 –Livada cu nr. Cad. 531/2 , CF nr. 301335-Livada cu nr. Cad 531/62 şi CF nr. 301338-Livada cu nr. Cad. 531/5 – conform proiectului nr. 7167/2014 realizat de SC Instal Group SRL –ing. proiectant Samuil Făşie şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară”

Art. 2. Se modifică art. 2 al HCL nr. 26/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut : “Executantul lucrărilor este obligat să achite taxele de săpătură- în conformitate cu prevederile pct. 10 din anexa nr. 5 a Hotărâri Consiliului local Livada nr. 54/2014, modificată prin HCl nr. 25/2015,- iar la terminarea lucrării terenul va fi refăcut la starea iniţială pe cheltuiala investitorului.

Art. 3 Se revocă art. 3 al HCL nr. 26/28 aprilie 2015.

Se comunică cu:

– S.C. E.ON Distribuţie România S.A.

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte

Bimbo Iosif

Secretar

Matiş Adrian

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar


PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

Privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

 • cererea depusă de S.C. Instal Group S.R.L. înregistrată cu nr. 1821/24.04.2015

 • expunerea de motive

 • raportul de specialitate

 • prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil

 • prevederile art. 12 alin. 2,3 şi 4 , art. 130 lit. h şi art. 138 lit. d din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale

 • prevederile art. 36 alin. 2 lit. c , art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 1 al HCL nr. 27/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut “Se constituie drepturile de superficie , uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. E.ON Distribuţie România S.A. asupra porţiunii din terenul, ocupat în vederea extinderii reţelei de gaz , strada nr. 11 din proiectul nr. 18/2010 (strada din domeniul public conform anexei nr. 39 al HGR nr. 976/2002) precum şi pe proprietatea privată a comunei, înscris în în CF nr. 301337 –Livada cu nr. Cad. 530/2 şi CF nr. 301336-Livada cu nr. Cad. 110/1 – conform proiectului nr. 7166/2014 realizat de SC Instal Group SRL –ing. proiectant Samuil Făşie şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară”.

Art. 2. Se modifică art. 2 al HCL nr. 27/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut : “Executantul lucrărilor este obligat să achite taxele de săpătură- în conformitate cu prevederile pct. 10 din anexa nr. 5 a Hotărâri Consiliului local Livada nr. 54/2014, modificată prin HCl nr. 25/2015,- iar la terminarea lucrării terenul va fi refăcut la starea iniţială pe cheltuiala investitorului.

Art. 3 Se revocă art. 3 al HCL nr. 27/28 aprilie 2015.

Se comunică cu:

– S.C. E.ON Distribuţie România S.A.

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015

hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support