DISPOZIŢIA NR. 77 din 10 iulie 2015 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 77

Din 10 iulie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

– necesitatea însuşirii de urgentă a Acodului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

-prevederile art.39 alin. (2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marti, 14 iulie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind insuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern – iniţiator primarul comunei

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – iniţiator primarul comunei

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10 din anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014 – iniţiator primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marti , 14 iulie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind insuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern – iniţiator primarul comunei

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – iniţiator primarul comunei

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10 din anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014 – iniţiator primarul comunei

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan