Publicaţie de căsătorie – GLIGOR PETRU / ILE RAMON

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, MIERCURI, 29 IULIE 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  GLIGOR PETRU în vârstă de 28 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei ILE RAMONA în vârstă de  27 de ani cu domiciliul în localitatea INEU județul ARAD – România .

În temeiul art.  285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

 

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean