Publicaţie de căsătorie – HITICAŞ ALEXANDRU / ŢÎNA LAVINIA-LOREDANA

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, JOI, 30 IULIE 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  HITICAŞ ALEXANDRU în vârstă de 22 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei ŢÎNA LAVINIA-LOREDANA în vârstă de  20 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România .

În temeiul art.  285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

 

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean