Publicaţie de căsătorie – Bădău Florin Eugen / Zboiu Mădălina Mihaela

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, JOI, 10 august 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului BĂDĂU FLORIN EUGEN în vârstă de 29 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei ZBOIU MĂDĂLINA MIHAELA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în localitatea CĂRPINIŞ județul TIMIŞ – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean