Proces verbal încheiat astăzi. 14 iulie 2015 cu ocazia ședinței extraordinare a CL Livada

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi  14 iulie  2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului local Livada, convocată   prin Dispoziţia  nr. 77   /  10
iulie   2015.

Sunt prezenţi   toţi cei 13 consilieri. La şedinţă
participă  primarul  şi secretarul comunei.

Secretarul comunei supune la vot procesul – verbal de la
şedinţa din 16 iunie  2015.

D-na Florincuţa cere să se completeze procesul – verbal cu răspunsul
la ultima întrebare : secretar: „- cererile se discută în comisie,
care face propunerile de atribuire , apoi se aprobă de Consiliul
local”.

Dl. Belc cere să se precizeze „ care Consiliu local
trebuia să aprobe cererile, în ce perioadă?,  adică 2008 – 2012”.

Se aprobă procesul – verbal cu completările propuse, cu
unanimitate de voturi.

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi .
Dl. Belc propune completarea ordinii de zi cu punctul „diverse”.

Se aprobă cu unanimitate de voturi completarea  propusă.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind
însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea
activităţii  de audit public intern.

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi
două abţineri – D-nii Belc şi Axinte.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre  privind
aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare
a Deşeurilor Judeţul Arad.

Dl . preşedinte de şedinţă – Bimbo Iosif:

– la şedinţa  din 16 iunie 2015 au fost propuse modificări
ale pct. 21 şi 22 ale art. 2 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Jud. Arad
care au fost incluse în Statutul prezentat pentru aprobare în această
şedinţă a Consiliului local (în prezent art. 5).

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se respinge cu
2 abţineri şi 11 voturi „împotrivă”.

Abţineri : dl. Belc şi dl. Tărşan.

Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind
modificarea pct. 10 din anexa nr. 5 a  HCL  nr.54 / 30 dec. 2014.

Dl. Tărşan propune ca taxa pentru săpătură pe domeniul
public şi privat al comunei să fie de 70 lei/zi pentru întreaga durată
în care terenul este afectat de lucrare, de la începerea săpăturii
până la refacerea şi aducerea la stadiul iniţial.

Taxa se calculează conform graficului de lucrări prezentat
de la săpătură până la finalizarea lucrărilor pe porţiunea afectată.
Dacă lucrările sunt prevăzute pe o perioadă în care sunt cuprinse şi
zile nelucrătoare, acestea se vor lua în calculul taxei datorate,
având în vedere că domeniul public este afectat şi în aceste zile.
Scopul taxei este de a limita în timp afectarea domeniului public şi
privat.

Taxa de 10 lei pentru branşamente rămâne.

Se supune la vot cu modificarea propusă. Se aprobă cu 12
voturi „pentru” şi o abţinere – dl. Belc.

D-na Florincuţa : – cine este responsabil cu curăţenia în cimitir?

Dl. Someşan :  – în privinţa curăţeniei în comună, dl.
viceprimar nu poate sta în permanenţă în comună, de ex. la Zimand au 5
persoane care se ocupă de curăţenie.

Dl. primar: – noi avem o singură persoană care să se ocupe
de curăţenie.

D-na Florincuţa: – vreau să îl felicit pe dl. primar că
s-a terminat asfaltarea străzilor şi că în sfârşit s-a cosit iarba din
cimitir.

Dl. Belc: – propun ca fiecare partid, împreună cu membrii
să se organizeze şi să se ocupe de curăţenia în comună.

Dl. preşedinte de şedinţă declară încheiate lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă,

Iosif Bimbo

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza  Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support