Raportul informarii si consultarii publicului nr. 4450/17.09.2015

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 4450 /17.09.2015

Raportul informarii si consultarii publicului

în etapa a 2 a de elaborare a propunerilor de actualizăre/revizuire a PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin HCL nr. 51/26.04.2010 – iniţiat de investitori privaţi : Bulzan Rodica şi Bulzan Teodor ; Moca Rodica şi Moca Florea ; Cucu Lidia Alina; Tulcan Alexandra Bianca; SC Aplicaţii Tehnice Reforme şi Construcţii SRL; Pîrv Mihai Emil; Pîrv Mihai şi Pîrv Elena; Mariş Mihaela Geta; Mariş Mirela Laura; Iordăchescu Ionatan; Moraru Roman Petre Sorin şi Moraru Roman Laura Mariusia; Suciu Emanuel; Babtan Călin Pavel şi Babtan Edina Dorotea; Studineanu Cristina-Andreea şi Studineanu Danuţ -Titel; Ile Adorian Călin şi Ile Adelina Iulia; Ţidorescu Lucian Valeriu şi Ţidorescu Manuela Mirela; Gălşan Victor Paul; Prilipceanu Maria; Kovalcik Nicolae Ovidiu şi Kovalcik Luciana; Mariş Tudor Casian şi Mariş Anuţa Ioana; Tudor Elena şi Tudor Petru; Kapca Robert; Kapca Erih-Iohanes; Vaida Mihai şi Vaida Florica; Vaida Adrian Daniel; Hărdăuţ Daniel şi Hărdăuţ Loredana Aurora; Sabou Gavril; Cotovanu Rodica; Loga Ramona şi Loga Mihai Dumitru; Mănuilă Melinda Natalia , Vâlcea Remus şi Vâlcea Floriţa , SC Tecnoma SRL

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

  1. datele si locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica în etapa a 2 a de elaborare a propunerilor de actualizăre/revizuire a PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin HCL nr. 51/26.04.2010.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr 4311/099.09.2015 Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte publicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia actualizării/revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin HCL nr. 51/26.04.2010, – iniţiat de către Bulzan Rodica şi Bulzan Teodor ; Moca Rodica şi Moca Florea ; Cucu Lidia Alina; Tulcan Alexandra Bianca; SC Aplicaţii Tehnice Reforme şi Construcţii SRL; Pîrv Mihai Emil; Pîrv Mihai şi Pîrv Elena; Mariş Mihaela Geta; Mariş Mirela Laura; Iordăchescu Ionatan; Moraru Roman Petre Sorin şi Moraru Roman Laura Mariusia; Suciu Emanuel; Babtan Călin Pavel şi Babtan Edina Dorotea; Studineanu Cristina-Andreea şi Studineanu Danuţ -Titel; Ile Adorian Călin şi Ile Adelina Iulia; Ţidorescu Lucian Valeriu şi Ţidorescu Manuela Mirela; Gălşan Victor Paul; Prilipceanu Maria; Kovalcik Nicolae Ovidiu şi Kovalcik Luciana; Mariş Tudor Casian şi Mariş Anuţa Ioana; Tudor Elena şi Tudor Petru; Kapca Robert; Kapca Erih-Iohanes; Vaida Mihai şi Vaida Florica; Vaida Adrian Daniel; Hărdăuţ Daniel şi Hărdăuţ Loredana Aurora; Sabou Gavril; Cotovanu Rodica; Loga Ramona şi Loga Mihai Dumitru; Mănuilă Melinda Natalia , Vâlcea Remus şi Vâlcea Floriţa , SC Tecnoma SRL pe terenul în suprafaţă de 54.400 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, intravilanul comunei Livada , localitatea Sînleani identificat prin

-CF. Nr. 301342, nr cad 301342- în suprafaţă 8846 mp

– CF. Nr. 301343, nr cad 301343- în suprafaţă 699 mp

– CF. Nr. 301344, nr cad 301344- în suprafaţă 676 mp

– CF. Nr. 301345, nr cad 301345- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301346, nr cad 301346- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301347, nr cad 301347- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301348, nr cad 301348- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301349, nr cad 301349- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301350, nr cad 301350- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301351, nr cad 301351- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301352, nr cad 301352- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301353, nr cad 301353- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301354, nr cad 301354- în suprafaţă 753 mp

– CF. Nr. 301355, nr cad 301355- în suprafaţă 638 mp

– CF. Nr. 301356, nr cad 301356- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301357, nr cad 301357- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301358, nr cad 301358- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301359, nr cad 301359- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301360, nr cad 301360- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301361, nr cad 301361- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301362, nr cad 301362- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301363, nr cad 301363- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301364, nr cad 301364- în suprafaţă 889 mp

– CF. Nr. 301365, nr cad 301365- în suprafaţă 579 mp

– CF. Nr. 301366, nr cad 301366- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301367, nr cad 301367- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301368, nr cad 301368- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301369, nr cad 301369- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301370, nr cad 301370- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301371, nr cad 301371- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301372, nr cad 301372- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301373, nr cad 301373- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301374, nr cad 301374- în suprafaţă 643 mp

– CF. Nr. 301375, nr cad 301375- în suprafaţă 639 mp

– CF. Nr. 301376, nr cad 301376- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301377, nr cad 301377- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301378, nr cad 301378- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301379, nr cad 301379- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301380, nr cad 301380- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301381, nr cad 301381- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301382, nr cad 301382- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301383, nr cad 301383- în suprafaţă 608 mp

– CF. Nr. 301384, nr cad 301384- în suprafaţă 766 mp

– CF. Nr. 301385, nr cad 301385- în suprafaţă 660 mp

– CF. Nr. 301386, nr cad 301386- în suprafaţă 652 mp

– CF. Nr. 301387, nr cad 301387- în suprafaţă 630 mp

– CF. Nr. 301388, nr cad 301388- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301389, nr cad 301389- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301390, nr cad 301390- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301391, nr cad 301391- în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301392, nr cad 301392- în suprafaţă 722 mp

– CF. Nr. 301211, nr cad 301211- în suprafaţă 1518 mp

– CF. Nr. 301214, nr cad 301214- în suprafaţă 10.000 mp

– CF. Nr. 301212, nr cad 301212- în suprafaţă 2.882 mp

Proiectantul PUZ-ului este SC PRO URBAN SRL prin arh. Elvira Şerban –specialist cu drept de semnătură RUR, – proiect nr. 33/A/(2009)-2014

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 28.08.2015-10.09.2015

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 09.09.2015 ora 14, la sediul Primariei comunei Livada

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com
  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon


 

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – 8 persoane

Observaţii:

Referitor :
-la contestaţiile privind soluţia urbanistică aprobată prin HCL Livada nr.51/26.04.2010 pentru realizarea PUZ si RLU Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sînleani  înregistrate la sediul Primariei comunei Livada de persoanelor fizice de drept privat Mănuilă Alexandru şi Vâlcea Remus prin adresa nr.1704/30.03.2011 şi a persoanei juridice de drept privat SC  Tecnoma SRL  prin adresa nr 1789/04.04.2011
-la certificatul de urbanism nr 102 /18.08.2014 emis de Primarul comunei Livada  pentru actualizarea/revizuirea PUZ si RLU aferent ” Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sînleani  ” în urma solicitării inregistrate la sediul Primariei comunei Livada cu nr. înregistrare 3083 din 15.07.2014 de o parte din proprietarii de terenuri afectaţi de prevederile PUZ-lui : Mănuilă Alexandru, avocat Barbura Ioan pentru SC Tecnoma SRL , Bulzan Teodor.
-la dezbaterea publica din data de 09.09.2015 încheiata cu Procesul verbal nr 4311/09.09.2015

-d-na Babtan Edina Dorotea nu este de accord cu actualizarea PUZ-ului neavând nici un argument în acest sens. D-na architect ii prezintă tehnic această actualizare . Restul persoanelor prezente la această dezbatere publică sunt de accord cu actualizarea/revizuirea documentaţiei urbanistice. S-au pus întrebări în legatură cu utilităţile din zonă şi s-a precizat faptul că aceste utilităţi nu se vor putea suporta din bugetul local . Terenul este privat ,ca urmare cheltuielile aferente realizării drumurilor, echipării tehnico edilitare şi a spaţiilor verzi cad în sarcina proprietarilor privaţi ai trenurilor din zonă. Se solicită de către reprezentanţii Primăriei com. Livada refacerea planşei nr. 02 cu titlu de Reglementări Urbanistice – Zonificare Funcţională cu menţionarea pe această planşă a tuturor restricţiilor de construire . Toate persoanele prezente la dezbaterea publică solicită ca în zona industrială afectată de acest PUZ să se efectueze numai industrie nepoluantă .

-la contestaţia doamnei Babtan Edina Dorotea  privind soluţia urbanistică de actualizare/revizuire a PUZ-lui prezentat de doamna Elvira Şerban specialist cu drept de semnatură RUR  în calitate de elaborator al PUZ-lui şi RLU aferent
-la lipsa acordului în forma legalizată la notar al tuturor proprietarilor de terenuri din incintă cu propuneri
-la nemultumirile privind  amplasarea  zonei de locuinte şi funcţiuni complementare alipită de o zona de industrie
-la nemultumirile legate de cheltuielile aferente realizării drumurilor , ehiparii tehnico-edilitare şi a spaţiilor verzi
-la lipsa poziţionării tuturor restrictiilor de construire pe planşa cu titlu de Reglementari Urbanistice –Zonificare functională

Aducem la cunostinţa tuturor proprietarilor de terenuri din incinta cu propuneri urmatoarele:
– soluţia urbanistică prezentată de doamna Elvira Şerban specialist cu drept de semnătură RUR  în calitate de elaborator al PUZ-lui si RLU aferent este susţinută de avize favorabile emise de instituţiile abilitate de lege.
– avizele respective pot fi contestate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la  institutiilor  emitente a respectivelor avize
– parcelele identificate prin nr.cadastrale 301384, 301385, 301386, 301387, 301388, 301389, 301390, 301391, 301392 sunt parţial construibile .
-proprietarii acestor  terenuri vor putea edifica construcţii doar pe o parte din parcela pe care  o deţin în proprietate  conform specificaţiilor făcute în Planşa cu Reglementări Urbanistice –Zonificare funcţională care urmează să fie refăcută de elaboratorul PUZ –lui şi RLU aferent
-cheltuielile aferente realizării drumurilor , ehipării tehnico-edilitare şi a spaţiilor verzi,   revin tuturor proprietarilor de terenuri din incintă cu propuneri
Menţionăm că şi în  HCL Livada nr. 51/26.10.2010 s-a specificat că cheltuielile aferente  realizării drumurilor , ehipării tehnico-edilitare şi a spaţiilor verzi ,   revin tuturor proprietarilor de terenuri din incinta cu propuneri

Concluzii:

Este necesar ca toţi proprietarii de terenuri din zonă să prezinte declaraţie notarială privind acordul acestora de revizuire şi actualizare a PUZ-ului , ceea ce s-a precizat în mod expres şi în etapa I de pregătire a elaborării actualizării/revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin HCL nr. 51/26.04.2010
Pănă la găsirea  unor  soluții urbanistice  acceptate de toţi proprietarii de terenuri din zonă, se suspendă actualizarea /revizuirea PUZ-lui si RLU aferent Zona de locuinte si funcţiuni complementare din Localitatea Sînleani, aprobat prin HCL Livada nr.51/26.04.2010.

Persoană responsabilă cu urbanismul din cadrul Primăriei comunei Livada :

– Hoblea Simona

Primar,      Persoana responsabila cu informarea populatiei

Şerb Militon Lidia Hălmăgean

 

Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support