Publicaţie de căsătorie – NEGRU ALIN-DAN / GIURGIU LUCIANA-MARIA

PUBLICAŢIE

Astăzi, JOI, 10 octombrie 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului NEGRU ALIN-DAN în vârstă de 30 de ani cu domiciliul în localitatea GHIOROC județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei GIURGIU LUCIANA-MARIA în vârstă de 31 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean