D I S P O Z I Ţ I A NR. 1 / 06.01.2015 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 1

Din 6 ianuarie 2016

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

– necesitatea aprobării utilizării exedentului bugetului local din anul 2015 în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2016, conform pct. 5.15 din Ordinul nr. 4075/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 adoptat de către Ministerul Finanțelor Publice

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi, 7 ianuarie 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015– iniţiator de proiect primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa a Consiliului local Livada , judeţul Arad , convocată de îndată , care va avea loc joi , 7 ianuarie 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad; Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015– iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar, Mariana-Eliza Otlăcan

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa a Consiliului local Livada , judeţul Arad , convocată de îndată , care va avea loc joi , 7 ianuarie 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad; Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015– iniţiator de proiect primarul comunei

Secretar, Mariana-Eliza Otlăcan