Proces verbal din 07.01.2016

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 7 ianuarie 2016 cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada, convocată de îndată de primarul comunei prin Dispoziţia primarului nr. 1/06.01.2016.

Sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri. Absent este dl. Ștef Marius . Sunt prezenți primarul și secretarul comunei com. Livada.

Secretarul comunei supune la vot procesul-verbal de la ședința anterioară .

Dl. Belc Ioan – președinte de ședință prezintă ordinea de zi pe care o supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015.

Dl. primar propune modificarea denumirii (titlului) proiectului de hotărâre în “ aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2014”

Dl primar dă lămuriri cu privire la proiectul de hotărâre.

Dl. Mănuilă :” domnule primar nu ați desfundat șanțul și sunt inundat”

Dl. primar : „SC Instal Grup trebuia să aducă terenul în stare inițială. Lucrarea încă nu este recepționată.”

D-na Florincuța : „este treaba viceprimarului să verifice lucrările care se fac în sat.”

Dl. Bimbo :” mie nu mi se aduce la cunoștință ce lucrări se fac în sat”.

Dl. Belc :” nu sunt cuprinse în lista de investiții sume pentru stația de autobuz din Sînleani”.

Dl.Primar :” aceasta este lista de la începutul anului”

Discuții concomitente care nu se pot consemna.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă și se aprobă cu 11 voturi pentru și o abținere – dl. Axinte Vasile.

D-na Florincuța propune să se conseneze în procesul verbal că dacă cineva dorește să sponsorizeze lucrări din comună să se facă contract cu primăria pentru a exista o evidență.

Dl. Șoica –„ legat de cartierul tinerilor oamenii ar vrea să își facă șanțuri , cine le spune cum? Nu ar putea să se ocupe primăria de această problemă?”

Dl. Bimbo : „un șanț de pământ nu ține , ar trebui șanțuri betonate.

Preşedinte de şedinţă Secretar

Belc Ioan Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support