Invitație ședință C.L. ordinară

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului
local Livada , judeţul Arad , care va avea loc miercuri , 17 februarie
2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 57/2011
adoptată de către Consiliul Local Livada şi aprobarea criteriilor
suplimenate pentru atribuirea în folosinţă a terenurilor în vederea
construirii de locuinţe în baza Legii 15/2003– iniţiatori de proiect
consilierii locali : Bimbo Iosif , Belc Ioan , Axinte Vasile, Măuilă
Alexandru , Someșan Ionel , Ștef Marius Dorin , Păiușan Nicu Simion

Pt. Secretar

Răcănel Ionela Nadia