Publicație de căsătorie / Mocan Gelu – Purcel Adina-Gabriela

NR. 10028 / 18.02.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, JOI, 18 februarie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  MOCAN GELU în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei PRUCEL ADINA-GABRIELA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în localitatea ŞTEI județul BIHOR – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean