Publicație de căsătorie – NISTOR LIVIU / IANCU ELENA

NR. 10036 / 01.03.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, JOI, 17 MARTIE 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  NISTOR LIVIU în vârstă de 38 de ani cu domiciliul în localitatea TIMIŞOARA județul TIMIŞ – România şi a Domnişoarei/Doamnei IANCU ELENA în vârstă de 40 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean