Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Livada, județul Arad

ROF_LIVADA
(document in format PDF)