Publicație de căsătorie – ZIMMERMANN ADRIAN-IOSIF / GHIORGHIŢĂ SIMONA

NR. 10066 / 20.04.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, miercuri, 20 aprilie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  ZIMMERMANN ADRIAN-IOSIF în vârstă de 37 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei GHIORGHIŢĂ SIMONA în vârstă de 29 de ani cu domiciliul în localitatea ARAD județul ARAD – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean