Publicație de căsătorie – HITICAŞ DANIEL / MUREŞAN MIRELA-CAROLINA

NR. 10089 / 25.05.2016

PUBLICAŢIE

Astăzi, MIERCURI, 25 MAI 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  HITICAŞ DANIEL în vârstă de 24 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei MUREŞAN MIRELA-CAROLINA în vârstă de 21 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADALIVADA județul ARAD – România .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean