CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL LIVADA ÎN ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ

CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL LIVADA

ÎN ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2, următorii consilieri locali : Belc Ioan, Axinte Vasile , Mănuilă Alexandru, Florincuța Alexandrina și Șoica Adrian convoacă de îndata Consiliul local Livada în data de 3 iunie 2016 la ora 14 în ședință, cu următoarea ordine de zi :

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 301161 în domeniul privat al comunei- inițiatori de proiect consilieri locali : jrs. Belc Ioan , Ing. Axinte Vasile , ing. Mănuilă Alexandru , St. Adm. Florincuța Alexandrina și Ec. Șoica Adrian

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 301172 în domeniul privat al comunei- inițiatori de proiect consilieri locali : jrs. Belc Ioan , Ing. Axinte Vasile , ing. Mănuilă Alexandru , St. Adm. Florincuța Alexandrina și Ec. Șoica Adrian

Motivul pentru care solicităm convocarea de îndată a consiliului local în ședință este faptul că numitul Bulzan Roberto a depus cererile ce fac obiectul proiectelor de hotărâre în luna ianuarie și nu au fost soluționate nici până în prezent.

Consilieri locali :

 • Jrs. Belc Ioan

 • Ing. Axinte Vasile

 • Ing. Mănuilă Alexandru

 • St. Adm. Florincuța Alexandrina

 • Ec. Șoica Adrian


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa Consiliului local Livada , judeţul Arad , convocată de îndată de către cinci consilieri locali care va avea loc vineri , 3 iunie 2016 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

 ORDINE DE ZI

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 301161 în domeniul privat al comunei- inițiatori de proiect consilieri locali : jrs. Belc Ioan , Ing. Axinte Vasile , ing. Mănuilă Alexandru , St. Adm. Florincuța Alexandrina și Ec. Șoica Adrian

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 301172 în domeniul privat al comunei- inițiatori de proiect consilieri locali : jrs. Belc Ioan , Ing. Axinte Vasile , ing. Mănuilă Alexandru , St. Adm. Florincuța Alexandrina și Ec. Șoica Adrian

Pt. Secretar

Răcănel Ionela Nadia


INVITAŢIE

Domnule primar

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa Consiliului local Livada , judeţul Arad , convocată de îndată de către cinci consilieri locali care va avea loc vineri , 3 iunie 2016 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 301161 în domeniul privat al comunei- inițiatori de proiect consilieri locali : jrs. Belc Ioan , Ing. Axinte Vasile , ing. Mănuilă Alexandru , St. Adm. Florincuța Alexandrina și Ec. Șoica Adrian

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 301172 în domeniul privat al comunei- inițiatori de proiect consilieri locali : jrs. Belc Ioan , Ing. Axinte Vasile , ing. Mănuilă Alexandru , St. Adm. Florincuța Alexandrina și Ec. Șoica Adrian

Pt. Secretar

Răcănel Ionela Nadia