Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 301172 în domeniul privat al comunei

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _________________

cu privire la aprobarea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 301172 în domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

  • raportul de specialitate a inginerei constructor şi a contabilei

  • raportul de specialitate al consilierei juridice al Consiliului local Livada

  • expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori ai proiectului

  • cererea numitului Bulzan Roberto Gheorghe înregistrată la sediul Primăriei com. Livada cu nr.370/26.01.2016

  • prevederile art.562 alin 2 şi art. 553 alin. 2 din Codul Civil
  • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă intrarea în domeniul privat al comunei Livada a terenului intravilan înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 301172 în suprafaţă de 5.757 mp , teren ce are destinaţie de stradă conform HCL nr. 34/09.05.2006 –privind aprobare PUZ ” Zonă de locuit extavilan A150/7, A150/8”-conform proiectului nr. 75/a/2005 , unde la punctul 3.4 prevede amenajarea carosabilului și a trotuarelor străzilor noi și a celor existente de catrgoria a III-a ( carosabil de 7,00 m lățime cu două benzi de circulație , trotuare pe două părți pe lângă case de câte 1,00 m lățime, zone verzi de 2×3,00 m, șanțuri între carosabil și trotuar; îmbrăcăminte asfaltică realizată din strat de uzură din beton asfaltic bogat în clibură cu execuția

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support