DISPOZIŢIE din 29 iulie 2016 cu privire la convocarea de îndată în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA avizat pt legalitate,

JUDEŢUL ARAD

pt.secretar

Mirela Hălmăgean

 D I S P O Z I Ţ I A NR.

Din 29 iulie 2016

cu privire la convocarea de îndată în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

– adresa nr.809/27.07.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

-prevederile art.39 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de luni 1 august 2016 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind finanțarea Serviciului de salubrizare al comunei Livada, județul Arad

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Iosif Bimbo

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support